Englishمعاونت اداری- مالیپورتال دانشگاه
اطلاعیه کارکنان
هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
امور شهریه

مسئول امور شهریه:  غلامرضا ابراهیمی    و    نور مراد محمدی 

شرح وظایف امورشهریه :
 
1-ثبت کلیه فیش های واریزی شهریه
2-ثبت فرمهای تخفیف شهریه پس ازتایید معاونت محترم اداری ومالی یاریاست محترم واحد
3-تهیه تراز مالی دانشجویان فارغ التحصیل،انصرافی،انتقالی واخراجی.ثبت خروج پرونده هادرسیستم پس ازتهیه تراز مالی وارسال آنان به امور فارغ التحصیلان
4-بررسی وپیگیری مشکلات احتمالی بوجودآمده درپرداخت های الکترونیکی شهریه
5-ثبت فرمهای مرخصی تحصیلی پس ازتایید اداره آموزش وواریز شهریه ثابت
6-تایید فرمهای معرفی به استادقبل ازامتحان وثبت نمره
7-پاسخ دادن به سئوالات مراجعه کنندگان(حضوری وتلفنی) درمورد شهریه ازنظر بدهی یا بستانکاری شهریه وغیره
8-اخذچک یاسفته معادل هزینه انصراف ازدانشجویان متقاضی اخذ گواهی خروج ازکشور
9-بستن فایل دانشجویان بدهکار به امورشهریه
10-اعلام مبالغ شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی وبنیاد شهید وامورایثارگران درصورت درخواست دانشجو یا سازمان مربوطه
11-ثبت نام دانشجویان جدیدالورود درمهر وبهمن هرسال
12-تعریف شهریه براساس بخشنامه ارسالی ازسازمان مرکزی درسیستم
13-صدوراسناد حسابداری مربوطه
 
تذکرات:
دانشجویان ترم دوم وبالاتر می بایست شهریه خودرا فقط بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.جهت واریز شهریه بصورت الکترونیکی می بایست به یکی ازشعب بانک ملی مراجعه نمایند ونسبت به افتتاح حساب سیبا واخذ کارت وگرفتن رمز دوم ازطریق دستگاههای خودپرداز اقدام نمایند.
حساب جاری 1010 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاداسلامی واحدشهرمجلسی وحساب سیبا 0103249224008 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی مربوط به واریز شهریه بصورت حضوری می باشد که فقط دانشجویان جدیدالورود و دانشجویان بدهکار درهنگام تسویه حساب می توانند مبالغ را به حساب های مذکور واریز نمایند.
دانشجویان جهت تسویه حساب مالی باید ابتدا فرم تسویه حساب را از کارشناس آموزش رشته مربوطه تحویل گیردوپس ازگرفتن امضا ازسایر قسمت های دانشگاه که در فرم قید شد واخذ ترازمالی از امورفارغ التحصیلان به امور شهریه مراجعه نماید.
توصیه می گردد دانشجویان نسبت به واریز شهریه درزمانهای اعلام شده ازطرف امور شهریه اقدام نمایند تادچارمشکل نگردند.
 
 
 
Powered by DorsaPortal